Adapter-guide
Guide över tillgängliga adaptrar.
Video-adaptrar
 
  MDR20MMDR20FDVIM15HDM15HDF13W3F
DFPMDR20Mkabel     
MDR20F GCadapter   
P&D
Proj.
EVCM    adapter 
EVCF  adapter   
Digital
video
DVIM adapter  adapter 
DVIFadapter kabeladapter  
VGA15HDM   kabel + GCkabel 
15HDF  adapterkabelGC 
SUN13W3M    adapter
+ -ID
 
13W3F     GC
 
GC = gender changer (könsbytare)
M = male (hankontakt)
F = female (honkontakt)
USB-adaptrar
 
 USBAFUSBAMUSBBFUSBBM
USBAFGC adapteradapter
USBAM GCadapter 
USBBFadapteradapterGC 
USBBMadapter  GC
 
GC = gender changer (könsbytare)
M = male (hankontakt)
F = female (honkontakt)

Tekniska specifikationer för digital video

För projektorer och vissa bildskärmar används kontakter av typ DVI, vilket är en standard utvecklad av Silicon Image. Används vanligen för att koppla en laptop till en projektor PnP. Det är en helt igenom digital anslutning som automatiskt anpassar dator och projektor till varandra. Med DVI kan du också utnyttja vissa finesser i MS Powerpoint, t ex ha anteckningar på din laptop-skärm och ha DVI-porten för publiken.

DVI har många olika skepnader:

DVI-D DVI-D är ENDAST digital. Ledande standard för rent digital anslutning.
DVI-IDVI-I stöder både digital OCH analog teknik (RGB). Denna kontakt har några fler stift. Vissa grafikkortstillverkare har denna kontakt på sina produkter medan andra inte har analog anslutning.
DFPDFP (MDR20) är den ursprungliga kontakten som specificerades av DFP working group. Den är i likhet med DVI-D en rent digital kontakt. Den finns fortfarande på vissa bildskärmar, men är sakta på väg att försvinna.
EVCEVC, eller P&D, är en annan kontakt som används på vissa projektorer. Den liknar DVI-I-kontakten, men är något större. Den stöder både analog och digital teknik och används i vissa fall även för USB.

Pinout för kontakterna