Datorstödd undervisning
Kallas även: Computer Based Training, CBT, computer classroom
Ett perfekt mjukvaruverktyg för samverkan inom ett enda datoriserat klassrum eller inom hela Campus. Enda hårdvarukompatibla datorstödda tränings-systemet på marknaden.
Minicom
AristoClass
AristoClass datorstödd undervisning
-- Global övervakning - Bevaka många studerandes bildskärmar samtidigt
-- Fullständig samverkan i klassrummet - Skicka vilken som helst bild till vilken som helst annan bildskärm
-- Fullständig lärarkontroll - kontrollera de studerandes datorer eller mörklägg dem.
-- Instruera hela Campus - Undervisa studenter i olika rum samtidigt från någon plats någonstans på ditt LAN.
-- Flera kommunikationsmetoder - CHAT, meddelandesystem
-- Låg kostnad - Endast mjukvara alternativt mjukvara+hårdvara i kombination
-- Extremt enkelt handhavande - Användarvänligt grafiskt interface med tryckknappar
-- Integrerbart - Det enda hårdvarukompatibla datorstödda undervisningssystemet på marknaden

Broschyr (PDF)

Best. nrBeskrivningPris
0CL63001AristoClass Software Kontakta Pictrol
0CL63004AristoClass Software Specialerbjudande för utbildningsinstitutioner Kontakta Pictrol