Fjärrstyrd strömförsörjning
Kallas även: Power Management System, IP-kontrollerade grenuttag, fjärrstyrning av 230V-uttag via RS-232, nätverksstyrning av elförsörjning, seriellt styrbara eluttag
Fjärrstyr eluttag via seriellt gränssnitt eller över IP-nätverk. Om t.ex. en server inte svarar kan den stängas av och startas igen från var som helst i världen.
PM 211-MIP
Grenuttag med master/slav och webbgränssnitt
PM 211-MIP har ett nätverksgränssnitt och kan därför anslutas till valfri vanlig nätverksswitch eller DSL-router. Den kan därmed styras via nätverk, DSL, ISDN eller genom mobiltelefon. Den kontrolleras via en integrerad webbserver som möjliggör en inuitiv konfiguration av alla omkopplingsfunktioner liksom administrationen av flera användare med olika rättigheter.
Enhetens IP-adress kan antingen vara fast eller fås dynamiskt från en DHCP-server.
Förutom ett master-uttag har PM 221-MIP även två slavanslutningar med vardera två uttag. Tack vara denna konstruktion är det möjligt att koppla upp till fyra enheter på och av individuellt via Internet med hjälp av en bärbar dator, handdator eller mobiltelefon.
Grenuttaget underlättar omkoppling även i kontoret. Om t.ex. en bildskärm som är ansluten till master-uttaget slås på, kommer grenuttaget automatiskt även leverera ström till enheter anslutna till slavuttagen. På detta sätt är det möjligt att koppla upp till fem olika enheter på/av samtidigt med ett tryck på en enda knapp. Detta är bekvämt och betyder att det inte längre är nödvändigt att leta efter strömställare under bordet.
I händelse av ett strömavbrott kommer PM 211-MIP ihåg uttagens senaste status och återställer dessa så snart strömförsörjningen är igång igen.
För varje slav är det möjligt att ansluta enheter med en strömförbrukning på upp till 1100 VA. Grenuttaget självt förbrukar mindre än 1,5 watt.
Tekniska data:
- Anslutning: RJ 45, Ethernet 10 Mbit/s
- Uttag: 1 master + 2 * 2 slavar
- Gränssnitt: 4 LED för status, 2 LED för nätverk
- Protokoll: HTTP, WAP
- Max belastning: 3300 VA, max 5A per slav
- Strömförbrukning: 1,5 VA
- Storlek: 600 x 55 x 60 mm
- Vikt: 1,5 kg
- 45° vinkel på honuttag
Best. nrBeskrivningPris
PM 211-MIP1 + 2 * 2 uttag Kontakta Pictrol
PRS PM4/PM8
Styrning av strömförsörjning över seriell anslutning
Enheterna PM4 och PM8 gör det möjligt att fjärrstyra av- och påkoppling av utrustning. Versionerna har 4 eller 8 eluttag.
Administration av eluttagen kan göras via en seriell port. Enheten består av omkopplingsbara eluttag som individuellt klarar att av behålla sitt tillstånd även under och efter ett strömavbrott.
8-portarsversionen matas med två olika nätanslutningar. Denna egenskap gör det möjligt att använda utrustning med dubbla nätanslutningar utan att förlora redundansen.
Ett integrerat buss-system möjliggör kaskadkoppling av upp till 32 enheter. Kaskadkopplingen kan göras med en vanlig RJ45 patchkabel över en RS485-buss.
Administration via terminalserver eller modem är också möjlig via den seriella porten på enheten.
Tekniska data:
- 1 x Com: Seriell port för styrning (RS232)
- 2 x Buss: För utvidgning över RS485-buss (max 32 uttagsenheter) med RJ45-kabel (max 100 m)
- Gränssnitt: LED för strömförsörjning, 4/8 eluttag
- Nätadapter: 230V IEC320
- Max belastning: PM4: 3500 VA (16A för 230V), PM8: 2 x 3500 VA (16A för 230V), Max 8A per uttag
- Temperaturområde: +5 - 40ºC
- Luftfuktighet: 5 - 85% rel.H. ej kondenserande
- Storlek (BxHxD): PM4: 441 x 44,5 x 63 mm (1RU), PM8: 788 x 44,5 x 63 mm
- Vikt: PM4: 1,4 kg, PM8: 2,3 kg
- Leverans inkluderar: Uttagsenhet inkl. 4/8 IEC datorkablar, 1/2 strömförsörjningskablar, seriell kabel
Best. nrBeskrivningPris
PRS PM44 uttag Kontakta Pictrol
PRS PM88 uttag Kontakta Pictrol
PRS PM4-IP/PM8-IP
Styrning av strömförsörjning över TCP/IP
Enheterna PM4-IP och PM8-IP gör det möjligt att fjärrstyra av- och påkoppling av utrustning. Versionerna har 4 eller 8 eluttag.
Administration av eluttagen kan göras via nätverk. Modellerna har direkt nätverksåtkomst. Dessa kan vara fullt integrerade i en nätverksmiljö och kommas åt via telnet, webbläsare och SNMP. IP-numret kan vara fast eller fås genom DHCP.
Enheten består av omkopplingsbara IEC-eluttag som individuellt klarar att av behålla sitt tillstånd även under och efter ett strömavbrott.
8-portarsversionen matas med två olika nätanslutningar. Denna egenskap gör det möjligt att använda utrustning med dubbla nätanslutningar utan att förlora redundansen.
En fast IP-adress kan programmeras via den seriella porten.
Tekniska data:
- 1 x 10 BaseT: RJ45, Ethernet 10 Mbit/s
- 1 x Com: Seriell port för administration
- Protokoll: Telnet, HTTP, (SNMP)
- Gränssnitt: LED för strömförsörjning, nätverk länk/aktivitet, 4/8 eluttag
- Nätadapter: 230V IEC320
- Max belastning: PM4: 3500 VA (16A för 230V), PM8: 2 x 3500 VA (16A för 230V), Max 8A per uttag
- Temperaturområde: +5 - 40ºC
- Luftfuktighet: 5 - 85% rel.H. ej kondenserande
- Storlek (BxHxD): PM4: 441 x 44,5 x 63 mm (1RU), PM8: 788 x 44,5 x 63 mm
- Vikt: PM4: 1,4 kg, PM8: 2,3 kg
- Leverans inkluderar: Uttagsenhet inkl. 4/8 IEC datorkablar, 1/2 strömförsörjningskablar
Best. nrBeskrivningPris
PRS PM4-IP4 uttag Kontakta Pictrol
PRS PM4-IPS4 uttag, med SNMP Kontakta Pictrol
PRS PM8-IP8 uttag Kontakta Pictrol
PRS PM8-IPS8 uttag, med SNMP Kontakta Pictrol
PM 821-IP
8 styrbara eluttag över IP, i rackenhet
För av- och påkoppling eller omstart av hårdvara från avlägsna platser. Hantering och övervakning av elförsörjning till servrar och nätverksutrustning över IP genom styrbara eluttag.

* Rackmonterbar enhet (1RU) med 8 portar
* Redundanta elektriska vägar
* Högsta säkerhet
* Moduluppbyggd och expanderbar
* Fritt definierbara namn för varje uttag
* Enkel integration i befintligt system genom SNMP (tillval)
* Användaradministration
* Loggfunktion (Syslog Server, SNMP Trap)
* Enkel och användarvänlig
* Styrs med hjälp av webbläsare
* Styrbar via HTTP GET

Tekniska data:
- LED på frontpanelen visar status för varje port
- Utgångar: 2 x 4 IEC320
- Ingångar: 2 x 1 IEC320
- Ström: 10A
- Strömfördelning per port: 8A
- Standard rackenhets-bredd och -höjd
- Storlek (BxHxD): 19" x 44,5 mm x 270 mm
- Nätverk: 10/100 Mbit/s
- Protokoll: HTTP, (SNMP)
- Integrerad användaradministration: upp till 8 användare
- Användarrättigheter för varje uttag
Best. nrBeskrivningPris
PM 821-IP8 uttag Kontakta Pictrol
PM 821-IPS8 uttag, med SNMP Kontakta Pictrol