Övervakningssystem för servermiljö
Kallas även: Server Environment Monitoring System, Remote Environment Monitoring System, Remote Management System, Rack Monitoring System, övervaka datorrum, övervakningslarm för serverrum, sensorer för mätning av temperatur och fuktighet
Övervaka och hantera miljöförhållanden i serverrum över IP.
Ger tidiga varningar innan kritiska händelser övergår till katastrof.
ENVIROMUX-SEMS-16
Övervakningssystem för servermiljö
Systemet övervakar kritiska miljöparametrar som temperatur, fuktighet, närvaro av vätska, rörelse, intrång och vibration. När en sensor över- eller underskrider ett konfigurerbart tröskelvärde meddelar syste­met dig detta via e-post, LED, larmsignal, webbsida, nätverkshanteringssystem (SNMP) och SMS-meddelande (via externt GSM-modem).

Systemet innehåller tre interna sensorer: temperatur, fuktighet och strömförsörjning. Det har även stöd för 16 externa konfigurerbara sensorer och åtta digitala indatasensorer.

- Övervaka och hantera miljö- och säker­hetsförhållanden över IP.
- Skapa larmsignaler med skräddarsydda ingångsparametrar.
- Har fyra digitala ut utgångar för styrning av externa enheter.
- Stöd för IP-nätverkskamera.
- Övervaka (ping) upp till 64 IP-nätverksenheter.
- Intern kraftförsörjning för alla sensorer.
- Internt backupbatteri.
- 1RU rackmontering är standard.
- Upp till fyra enheter kan användas tillsammans för att öka antalet anslutna sensorer.
- Kontrollmetoder: Webbgränssnitt, RS-232, Telnet.
- Stöd för SMTP.

Mer information 

Best. nrBeskrivningPris
ENVIROMUX-SEMS-16Övervakningssystem för servermiljö Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-STSSensor för temperatur Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-SHSSensor för fuktighet Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-STHSKombinerad sensor för temperatur/fuktighet Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-LDS-3Sensor för vätskedetektering, 0.9 m Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-LDS-7Sensor för vätskedetektering, 2 m Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-LDS-10Sensor för vätskedetektering, 3 m Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-LDS-25Sensor för vätskedetektering, 7.5 m Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-M-DCSSensor för dörrkontakt Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-IMDIR-sensor för rörelsedetektering Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-IMD-MWIR-sensor för rörelsedetektering, mini Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-IMD-CMIR-sensor för rörelsedetektering, takmontering Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-VSSSensor för vibrationer Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-SDSSensor för rökdetektering Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-GBSSensor för krossat glas Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-RKSNyckellås Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-ACKDigital knappsats Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-EDR-SFElektriskt låsbleck, felsäker Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-EDR-SCRElektriskt låsbleck, felsäkrad Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-BCN-RRöd saftblandare Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-EBSPanikknapp Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-SRN-MSirén Kontakta Pictrol
ENVIROMUX-2W-xxFörlängningskablar till sensorer, 1 - 30 m Kontakta Pictrol